Members

Staffs

Fujio KUWAHARA

Position:Professor
Hobby:Running, Science show
Lecture:Thermodynamics I, Applied Thermal Engineering, Advanced heat transfer
Specialty:Thermodynamics, Heat transfer, Numerical simulation, Meteorological prediction

Yoshihiko SANO

Position:Associate professor
Hobby:Coffee extraction, Cooking, Fishing with kids
Lecture:Heat transfer,Mechanical engineering experimentⅠ&Ⅱ, Advanced heat transfer(Shizuoka Univ.)
Lecture:Mechanical engineering, Medical engineering, Medical materials, Biological properties
Lecture:(Shizuoka College of Medicalcare Science)
Specialty:Heat transfer, Transport phenomena, Porous media, Medical engineering

Hideaki MOTOYAMA

Position:Technician
Hobby:Travel
Lecture:Campus work, Mchanical engineering experimentⅡ

Students

Master's 2nd:Toru Ogura,Kentaro Sato,Tomoki Hayama,Takuma Fujimori,Yusuke Ozawa, Syuhei Amemiya
Master's 1st:Masanori Ikeda,Kazuki Nomura, Yushi Muramatsu, Ryota Morimoto, Ryodai Kokawa, Fumiya Yoshioka
Bachelor's 4th:Kaito Takeda, Yusaku Yoshida, Yuki Hamanaka, Tatsuki Sano, Koki Ito, Yuto Kimata, Ryutaro Takeda, Koshiro Homma, Ryotaro Kihara